Програма конференції «Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви»

ГО «Європейський християнський конгрес»

Київська православна богословська академія


 

Міжнародна науково-практична конференція

«ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ НЕПОКАРАНИХ ЗЛОЧИНІВ РАДЯНСЬКОГО  ТОТАЛІТАРИЗМУ ПРОТИ ЦЕРКВИ»

 

11 червня 2015 р.

Київ 2015

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Володимир Авер`янов, президент ГО «Європейський християнський конгрес», співголова Оргкомітету (співголова)
Митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський ЕПІФАНІЙ, доктор богословських наук, професор, ректор Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату, співголова  Оргкомітету (співголова)
Екзарх Донецький, Владика Степан (Меньок), Українська Греко-Католицька Церква
Єпіскоп Ян Собіло, єпископ-помічник Харківсько-Запоріжської дієцезії Римо-Католицької Церкви
Любов Галімова, Голова Ради Дніпропетровської німецької євангелістично-лютеранської церковної общіни
Володимир В`ятрович, к.і.н., директор Українського Інституту національної пам`яті, Член наглядової ради Національного меморіального музею «Тюрма на Лонського», Лауреат премії імені В. Стуса
Папакін Георгій Володимирович, д. і. н., директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, співголова Оргкомітету (співголова)
Преловська Ірина Миколаївна, доктор церковно-історичних наук, професор Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату, к. і. н., ст. н. сп. Інституту української археографії та джерелознавстваім. М. С. Грушевського НАН України (секретар)
Боряк Геннадій Володимирович, д. і. н., професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України
Колодний Анатолій Миколайович, д. філос. н., професор, президент Української асоціації релігієзнавців, заступник директора Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
Жилюк Сергій Іванович, д.і.н., професор,Національний університет «Острозька академія», завідувач кафедри релігієзнавства і теології
Круцик Роман Миколайович, народний депутат України 2-го скликання, Почесний Голова Київської міської організації Товариства «Меморіал»

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Київська православна богословська академія

Української Православної Церкви Київського Патріархату

11 червня 2015 р.

09:00 – 10:00                               РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ

10:00 – 10:30                                ВІДКРИТТЯ

10:30 – 14:00                               ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

 

ЗЛОЧИНИ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА КОЛИШНІХ РЕСПУБЛІКАХ СРСР ПРОТИ ЦЕРКВИ

ДОПОВІДІ

Олександр Ігнатуша
д.і.н., проф., Державний вищий навчальний заклад “Запорізький національний університет”
Специфіка джерельної бази вивчення державно-церковних відносин в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.

Алла Киридон
д. і. н., проф., директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»
Протистояння: більшовицька влада та Церква в 1920-1930-х рр.

Дмитро Гордієнко
к. і. н., ст. наук. сп. Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Радянська антирелігійна політика й розгром української візантиністики в 1930‑ті роки

Анастасія Чередниченко
к.і.н, пров. наук. сп. Національного Києво-Печерського історіко-культурного заповідника
Церква та держава в УРСР:становлення моделі відносин на початку 1920 – 1930 рр.

Сергій Кокін
к. і. н., ст. наук. спів., відділ з розробки архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ при Президії НАН України
Документи радянських репресивних органів про переслідування та ліквідацію УАПЦ, УГКЦ та РКЦ у виданнях ГДА СБУ

Лариса Моісєєнко
к.і.н., доц. каф. соціально-гуманітарної підготовки Красноармійського індустріального інституту державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
Антирелігійна політика радянської влади в 20-і роки ХХ ст. в Україні

Олена Подобєд
к. і. н., доц. Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Українське церковно-релігійне життя у ДіПі таборах повоєнної Німеччини

Уляна Безпалько
асп. каф. стародавньої і середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка
Екзархат Російської Католицької Церкви східного обряду: окремі аспекти життєдіяльності на початковому етапі становлення радянського тоталітаризму (1917 – 1923 рр.)

Олена Буняк
зав. сект. відділу. «Україна в новітню добу 1917 – 1990 рр.», Національний музей історії України, м. Київ
Матеріали Національного музею історії України про антирелігійну політику в Україні 1920-х – 1930-х рр.

Федорюк Микола
магістр богослів’я, асп. Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату
Відображення в соборних матеріалах та церковній періодиці злочинів радянського тоталітарного режиму 1930-их рр.

Альна Якубець
ст. наук. спів. відділу історії України ХХ століття Національного музею історії України, м. Київ
Стосунки Церкви і держави в УРСР за матеріалами мемуарів В. Семичасного (1960 –1970-ті рр.)

Інна Яворська
асп. Інституту української археографії та джерелознавстваім. М. С. Грушевського
НАН України
Кінофотодокументи Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного як джерело для вивчення антицерковної політики радянського уряду.

Григорій Ігнатуша
асп. Державного вищого навчального закладу “Запорізький національний університет”
Внесок Олександра Воронина (1926 – 2013 рр.) у розкриття злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви

Олена Ларіна
асп., ДВНЗ Донецький Національний Технічний Університет м. Красноармійськ
Проблема очікування майбутнього в релігійній та секулярній есхатології: теоретичний та практичний вимір.

 

ТОТОЖНІСТЬ КОМУНІСТИЧНОЇ ТА НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЙ У ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ СТОСУНКАХ

ДОПОВІДІ

Андрій Кадикало
к. філос. н., доц. каф. філософії Національного університету «Львівська політехніка»
Нацизм та комунізм як «політичні релігії»: потреба чи вигадка?

Тетяна Євсєєва
к.і.н., ст. наук. сп. відділу Історії України 20 – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України
Соціальна доктрина церкви як базовий компонент конфлікту між християнством та комунізмом у ХХ ст.: загальнохристиянський та український контекст

Анатолій Дідківський
Здобувач кафедри філософії Рівненського державного університету, викладач філософії та художньої культури Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23
Комуністично-атеїстичне виховання без християнських приписів: виправдано, чи  ні ?

Ольга Пастухова
Студентка 4-го курсу Інституту української філології та літературної творчості ім. Андрія Малишка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Музеєфікація православних культових споруд у радянській Україні у 1920 1930-х роках

 

ЗЛОЧИНИ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

ДОПОВІДІ

Ірина Преловська
доктор церковно-історичних наук, проф. Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату, к.і.н., ст. н. сп. Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Методика дослідження документальних джерел щодо причин переслідування та обставин знищення Української Автокефальної Православної Церкви в УРСР у 1930-их рр.

Констянтин Липківський
д. т. н., проф., пров. наук. сп. Інституту електродинаміки НАН України
“Присутній духом”

Ольга Красильничук
онука розстріляного єпископа УАПЦ Максима Задвірняка
Злочин без терміну давності

Андрій Смирнов
к. і. н., доц. каф. історії Національного університету «Острозька академія»
Політика радянської влади щодо Православної  Церкви на Волині у 1939 – 1941 рр.

 

ЗЛОЧИНИ  РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ПРОТИ  УКРАЇНСЬКОЇ  ГРЕКО–КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

ДОПОВІДІ

Елла Бистрицька
д. іст. н., проф. каф. стародавньої і середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка
Політичний аспект проблеми ліквідації Греко-Католицьких церков в Україні і країнах Східної Європи (друга половина 40-х початок 50-х рр. ХХ ст.)

Тетяна Шевченко
к. і. н., ст. наук. сп. Науково-дослідного інституту українознавства
Причини та механізм знищення Української Греко-Католицької Церкви в документальних джерелах другої половини 1940-х рр.

Іван Окоєв
Голова Київської міської організації «Меморіал» імені Василя Стуса
Передумови ліквідації УГКЦ: ідеологічний аспект

Тарас Пшеничний
к. і. н., мол. наук. сп. історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Сучасний стан наукових досліджень про ліквідацію Української Греко-Католицької Церкви у 1946 р.

Олександр Іщук
к. і. н., зав. відділу історії України ХХ століття Національного музею історії України
Наталія Ніколаєва
к. і. н., наук. сп. історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Арешт Василя Величковського у 1969 р. в світлі документів з оперативної підбірки КДБ УССР «ЄЗУЇТ»

Василь Генсьорський
ст. викл. Карпатського університету ім. Августина Волошина
Монахи-студити Української Греко-Католицької Церкви як жертви радянського тоталітарного режиму середини ХХ століття

 

ЗЛОЧИНИ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ПРОТИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

ДОПОВІДІ

Тарас Дідух
Асп. каф. стародавньої та середньовічної історії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка
Вплив політики лібералізації  на релігійне життя Римо-Католицької Церкви у Львівській області (1953 – 1958 рр.)

Кирильчук Анастасія
учениця 11 класу Миколаївської спеціалізованої школи ІІІІ ступенів «Академія дитячої творчості» Експериментальний навчальний заклад Всеукраїнського рівня
Карально-репресивна політика щодо Церкви та етнічних німців на Миколаївщині

ЗЛОЧИНИ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ПРОТИ ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

ДОПОВІДІ

Каріна Пивоварська
к. і. н., доц., зав. каф. правознавства Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка
Репресивні заходи щодо Вірменської Апостольської Церкви в Україні

 

ЗЛОЧИНИ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ПРОТИ ПРОТИСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ ТА ДЕНОМІНАЦІЙ

ДОПОВІДІ

Іван Чернушка
Здобувач кафедри філософії Рівненського державного університету, директор Буковинського Біблійнного інституту Церкви АСД
Переслідування вірних Церкви АСД в радянську тоталітарну добу.

Юлія Новак
ст. лаб. та асп. каф. релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»
Громади молокан Волинського округу у 1920 – 1930-х рр.

Костянтин Бережко, Олег Голько
Религиозная политика советской власти во времена десталинизации (ІІ пол. 1950-х – І пол. 1960-х гг.)

 

14:00 – 14:30                         ПЕРЕРВА НА ОБІД

14:30 – 16:30                         ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

СУЧАСНА РУСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ) – ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ВТРАТА ДУХОВНОСТІ

ДОПОВІДІ

Алла  Бойко
д. філол. н., проф. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Православні медіа: духовні основи чи пропаганда «русского мира»

Олександра Киричук
к.і.н., вчений секретар Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії, пров. наук. спів. Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Призедентові України
Марія Омельчук
завідувач Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії
Православний екстремізм «русского мира»

Гордієнко Михайло
 к. політ. н., доц. каф. філософії та політології, Національний університет державної податкової служби України
Неоімперський «христопутінізм» як форма секуляризованої релігійності

Олег Форостюк
к. юр. н., доц. Європейського університету (Київ)
Формування державно-конфесійних відносин у Донецькому регіоні в умовах антидемократичної трансформації суспільства

Прот. Георгій Коваленко
голова просвітницької ініціативи #ЯКОТЧЕНАШ
Чому сталінізм в Росії популярніший за вшанування новомучеників і жертв політичних репресій

Сергій Куксенко
асп. каф. архівознавства, новітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, викладач Черкаського державного бізнес-коледжу
Дискусії дослідників щодо характеру змін у відносинах між радянською державою та Руською православною церквою у 1940-х рр.

Володимир Ганяк
асп. каф. глобалізації, євроінтеграції та управління національною безпекою НАДУ при Президентові України
Концептуалізація духовної безпеки Росії як наукова основа дискримінації на релігійному ґрунті

 

ЦЕРКВА ТА ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ

 ДОПОВІДІ

 Сергій Соколюк
к. іст. н., доцент, доц. каф. Військово-Морських Сил Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ
Деякі аспекти участі українських церков у духовному і культурному вихованні особового складу ВМС України

Володимир Дубовчук
ст. наук. спів. науково-дослідної лаб. каф. Військово-Морських Сил командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національний університет оборони України ім. Івана Черняховського
Роль та місце військового духовенства у розбудові сучасних Збройних Сил України

 

ОБГОВОРЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЗОЛЮЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

16:30 17:00                ПЕРЕРВА НА КАВУ

17:00 18:00                КРУГЛИЙ СТІЛ:

СУЧАСНИЙ СВІТ ЯК ЗАРУЧНИК НЕПОКАРАНИХ ЗЛОЧИНІВ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

Комментирование запрещено